Giáo trình cơ học (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Bạch Thành Công
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/07/2011
  • Bình luận:
Vote103
815
QA code Giáo trình cơ học (Tiếng Việt)

Tài liệu dành cho các bạn yêu thích môn Vật lý

 

Mục lục:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Động học chất điểm
Chương 3: Động lực học chất điểm
Chương 4: Hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính
Chương 5: Công và năng lượng
Chương 6: Hệ chất điểm
Chương 7: Vật rắn
Chương 8: Bài toán hai hạt và ứng dụng
Chương 9: Dao động
Chương 10: Đại cương về sóng
Chương 11: Thuyết tương đối hẹp
Chương 12: Cơ học chất lưu