Giáo trình điện tử cơ bản (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 13 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/03/2010
  • Bình luận:
Vote113
13393
QA code Giáo trình điện tử cơ bản (Tiếng Việt)
pass: tech24.vn

Hoặc


http://mega.1280.com//file/R6EWGC59/

----
Backup theo yêu cầu

Bộ sách gồm các giáo trình điện tử cơ bản. Rất phù hợp với những bạn đang theo học chuyên ngành này

- Giáo trình điện tử cơ bản
- Kỹ thuật điện tử
- Linh kiện điện tử
- Mạch điện tử