Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 14.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/12/2008
  • Bình luận:
Vote105
2227
QA code Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh (Tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?lmhjk7txzc2
Pass: tech24.vn

http://www.mediafire.com/?un2nenfo7nj
Pass: tech24.vn

Cuốn giáo trình dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kinh tế

Mục lục:
Chương 1: Đối tượng và nội dung môn học
Chương 2: Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh
Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh
Chương 4: Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch
Chương 5: Tâm lý trong giao dịch đàm phán
Chương 6: Văn hóa trong giao dịch đàm phán, kinh doanh
Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh
Chương 8: Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh
Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh
Chương 10: Tổ chức đàm phán kinh doanh
Chương 11: Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh
Chương 12: Cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm phán kinh doanh