Giáo trình hệ điều hành tiếng Việt

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5.55 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/02/2008
  • Bình luận:
Vote109
3870
QA code Giáo trình hệ điều hành tiếng Việt

Ebook bao gồm 11 chương được viết rất đầy đủ và chi tiết giúp bạn có thể hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều hành, cách thiết kế hệ điều hành và cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại.