Giáo trình hóa học dầu mỏ

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.34 MB
  • Yêu cầu: Windows
  • Nhà phát hành: ThS. Phạm Phúc Vĩnh
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 18/10/2013
  • Bình luận:
Vote
197
QA code Giáo trình hóa học dầu mỏ

Chương 1 - Thành phần của dầu mỏ và khí, Chương 2 - Thành phần và tính chất của các phân đoạn dầu mỏ

 

Giáo trình hóa học dầu mỏ
 

Mở đầu 
Chương 1 - Thành phần của dầu mỏ và khí 
Chương 2 - Thành phần và tính chất của các phân đoạn dầu mỏ 
Chương 3 - Tính chất và những tiêu chuẩn đánh giá dầu mỏ