Giáo trình kế toán (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 190 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/08/2011
  • Bình luận:
Vote102
1551
QA code Giáo trình kế toán (Tiếng Việt)

 Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.