Giáo trình kỹ thuật số

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 3.09 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 01/02/2008
  • Bình luận:
Vote111
6343
QA code Giáo trình kỹ thuật số

Để học tốt môn học SV cần có một kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử, gồm Diod, Transistor BJT và FET, phần vận hành ở chế độ ngưng và dẫn. Nếu đã học Đại số Boole ở những học kỳ trước thì sự tiếp thu sẽ dễ dàng, tuy nhiên, nội dung ôn tập ở chương 1 và 2 cũng đủ để SV có thể học tiếp các chương sau một cách không khó khăn lắm.

Nội dung giáo trình : gồm tám chương:


Chương 1: Các hệ thống số và mã

Chương 2: Hàm Logic

Chương 3: Cổng Logic

Chương 4: Mạch tổ hợp

Chương 5: Mạch tuần tự

Chương 6: Mạch làm toán

Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

Chương 8: Biến đổi AD và DA

Tìm thêm: Giáo, trình, kỹ, thuật, số,