Giáo trình nhập môn Chương Trình Dịch (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 811 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đại học Đà Nẵng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/08/2011
  • Bình luận:
Vote102
1757
QA code Giáo trình nhập môn Chương Trình Dịch (Tiếng Việt)

hoặc

http://mega.1280.com/file/M63CHYMO/

pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu

Đây là giáo trình nhập môn chương trình dịch của Đại học Đà Nẵng. Rất phù hợp cho những bạn đang bắt đầu theo học lập trình.

eBook sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức nhằm nâng cao phương pháp phân tích từ vựng, cú pháp, rèn luyện các kĩ năng lập trình.