Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.72 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: TT ĐT Truyền Số Liệu KV1
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/02/2008
  • Bình luận:
Vote103
3888
QA code Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng

Sách được chia thành 2 phần với 6 chương, kèm theo các hình vẽ, các bài tập sẽ giúp bạn dễ dàng học cũng như thực hành về mạng !