Giáo trình quy hoạch đô thị (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 676 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/09/2008
  • Bình luận:
Vote103
1880
QA code Giáo trình quy hoạch đô thị (Tiếng Việt)
http://mega.1280.com//file/L2ZNSQR0/
Đây là hai cuốn giáo trình cần thiết cho các bạn đang theo học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng và Công nghiệp. Hai cuốn giáo trình nhằm giúp sinh viên theo học nắm được kiến thức về quy hoạch đô thị, một trong những kiến thức rất quan trọng.