Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 506 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: PGS Lê Kiều
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/09/2008
  • Bình luận:
Vote103
1776
QA code Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (Tiếng Việt)
Đây là một giáo trình chuyên đề nhằm hướng dẫn những điều cơ bản để lập thiết kế biện pháp công nghệ để thi công, giúp cho việc giám sát và nghiệm thu phần thô nhà cao tầng xây chen tại các thành phố. Do tính thực tiễn của giáo trình nên nội dung không giải thích những nguyên tắc của thi công cơ sở mà được thể hiện dưới dạng các chỉ dẫn công nghệ.