Giáo trình thiết lập và quản trị thư điện tử (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 7.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Trung tâm điện toán truyền số liệu KV1
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/09/2011
  • Bình luận:
Vote101
1160
QA code Giáo trình thiết lập và quản trị thư điện tử (Tiếng Việt)

Bộ giáo trình dành cho các bạn theo học ngành quản trị mạng

 

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
 
Giới thiệu thư điện tử
Thư điện tử là gì ?
Lợi ích của thư điện tử
Giới thiệu về hệ thống DNS và cấu trúc của địa chỉ thư điện tử
Giới thiệu về hệ thống DNS
Hoạt động của DNS
Cấu trúc của thư điện tử
Kiến trúc và hoạt động của hệ thống thư điện tử
Giới thiệu về giao thức SMTP
Giới thiệu về giao thức POP và IMAP
 
CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU VỀ MAIL CLIENT
 
Các tính năng cơ bản của một mail client
Các tính năng nâng cao của mail client
Giới thiệu quản lý địa chỉ
Giới thiêu lọc thư
Giới thiệu chứng thực điện tử
Giới thiệu sử dụng phần mền mail client
Cài đặt chương trình Outlook Express
Sử dụng phần mềm Outlook Express
Cài đặt Netscape Mail
Hướng dẫn sử dụng Netscape Mail
Sử dụng webmail
Mail Filter
Sử dụng Mail Filter trong Netscape Mail
Sử dụng Mail Filter trong Outlook
Sử dụng chứng thực điện tử trong Outlook
Giới thiệu một số mail client
Pine
Eudora
SPRYMail
GroupWise
Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng thư điện tử
 
CHƯƠNG 3
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN
 
Khái niệm quản trị hệ thống thư điện tử
Mục đích của việc quản trị hệ thống thư điện tử
Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống thư điện tử
Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử
Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử
Giới thiệu về thủ tục LDAP
Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử
Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa
Khái niệm về mailing list
Domain gateway
 
CHƯƠNG 4
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MDAEMON
 
Các tính năng cơ bản của MDaemon
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho hệ thống MDaemon
Cấu hình domain chính cho hệ thống (Primary Domain Configuration)
Sử dụng MDaemon để quản lý nhiều Domain (Secondary domains)
.Sử dụng Account Editor để tạo và sửa account
Quản lý và sửa MDaemon Account
Tạo địa chỉ bí danh
Cấu hình thiết lập ghi log của hệ thống
Sao lưu, phục hồi hoạt động của hệ thống
Các tính năng nâng cao của MDaemon
Quản lý từ xa bằng Webadmin và Mdconfig
Thiết lập và sử dụng WorldClient Server
Sử dụng thủ tục LDAP
Tạo mail queues, và thiết lập và sử dụng Shared/Public IMAP folder
Các giải pháp an toàn cho mail server - Lọc thư và chống virus thư điện tử
Chuyển đổi header cho thư điện tử
Giải pháp truy vấn DNS và lưu giữ địa chỉ IP cần truy vấn
Thiết lập truy nhập thoại lấy thư và lịch quay thoại
Lấy thư sử dụng DomainPOP
Thiết lập thứ tự ưu tiên
Tạo nhóm sử dụng thư (mailling list)
Thiết lập và cấu hình mail Gateway
Queue và các quản lý thống kê về hệ thống thư của MDaemon
 
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VỚI THƯ ĐIỆN TỬ
 
Một số mã lỗi của thư điện tử và cách giải quyết
Lỗi tại phía mail server
Mất kết nối
Lỗi mất tên miền trên DNS.
Lỗi do mở open relay
Mất reverse lookup (pointer)
Lỗi phía người dùng
Thiết lập sai địa chỉ smpt, pop, imap server, account name và password
Đầy hộp thư
Gửi thư mà không điền người gửi hoặc điền sai