Giáo trình vi điều khiển MCS-51 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Phạm Hùng Kim Khánh
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/11/2011
  • Bình luận:
Vote102
1196
QA code Giáo trình vi điều khiển MCS-51 (Tiếng Việt)

Họ vi điều khiển MCS-51 do Intel sản xuất đầu tiên vào năm 1980 là các IC thiết kế cho các ứng dụng hướng điều khiển. Các IC này chính là một hệ thống vi xử lý hoàn chỉnh bao gồm các các thành phần của hệ vi xử lý: CPU, bộ nhớ, các mạch giao tiếp, điều khiển ngắt. 

 
MCS-51 là họ vi điều khiển sử dụng cơ chế CISC (Complex Instruction Set Computer), có độ dài và thời gian thực thi của các lệnh khác nhau. Tập lệnh cung cấp cho MCS-51 có các lệnh dùng cho điều khiển xuất / nhập tác động đến từng bit. MCS-51 bao gồm nhiều vi điều khiển khác nhau, bộ vi điều khiển đầu tiên là 8051 có 4KB ROM, 128 byte RAM và 8031, không có ROM nội, phải sử dụng bộ nhớ ngoài. Sau này, các nhà sản xuất khác như Siemens, Fujitsu, … cũng được cấp phép làm nhà cung cấp thứ hai.