Giáo trình window 2000 server

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.43 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/05/2008
  • Bình luận:
Vote103
1238
QA code Giáo trình window 2000 server

BÀI 1: CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
I. GIỚI THIỆU WINDOWS 2000
1. Windows 2000 Server
2. Các đặc trưng của Windows 2000
II. CHUẨN BỊ ĐỂ CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER

1. Các công việc cần chuẩn bị
2. Các yêu cầu tối thiểu về phần cứng
3. Chia phần cho ổ cứng (Disk Partitions)
4. Hệ thống tệp
5. Nhóm cộng tác và Vùng (Domains)
III. CÀI ĐẶT MỚI WINDOWS 2000 SERVER TỪ ĐẦU
1. Tạo một bộ đĩa cài đặt Windows 2000 Server
2. Kích hoạt Windows 2000 Server pre-copy và Text mode setup
3. Windows 2000 Server Setup Wizard
IV. NÂNG CẤP LÊN WINDOWS 2000 SERVER
V. BÀI TẬP THỰC HÀNH CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
VI. HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER

BÀI 2: CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY VÀ DOMAIN CONTROLER
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY
1. Dịch vụ Active Directory là gì ?
2. Nhóm cộng tác trong Windows 2000
3. Vùng trong Windows 2000
II. CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY

1. Active Directory & Hệ thống tên vùng (DNS)
2. Cấu trúc logic của Active Directory
3. Cấu trúc vật lý của Active Directory
III. THIẾT LẬP MỘT MÁY WINDOWS 2000 ĐIỀU KHIỂN VÙNG
1. Giới thiệu về Windows 2000 Điều khiển vùng
2. Các yêu cầu của Điều khiển vùng
3. Thiết lập Điều khiển vùng (cài đặt Active Directory)
BÀI 3: CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN REGISTRY
I. GIỚI THIỆU MICROSOFT MANAGEMENT CONSOLE (MMC)
1. Chức năng của MMC
2. Các thành phần của MMC
3. Các tùy chọn của Console
II. SỬ DỤNG CONSOLES
1. Tạo lập Consoles
2. Sử dụng Consoles để Quản trị từ xa
3. Bài tập thực hành: Tạo một Microsoft Management Console
III. SỬ DỤNG TASK SCHEDULER
1. Giới thiệu về Task Scheduler
2. Thiết lập các tùy chọn (Options)
3. Bài tập thực hành: Sử dụng Task Scheduler
IV. CẤU HÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Các lựa chọn Performance
2. Các biến môi trường

Tìm thêm: Giáo, trình, window, 2000, server,