Góp nhặt cát đá (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 315 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Thiền Sư MUJU
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/07/2013
  • Bình luận:
Vote101
241
QA code  Góp nhặt cát đá (Tiếng Việt)

Ðây là những câu chuyện dịch từ một tập sách nhan đề là Shaseki-shu (Thạch Sa Tập) do một thiền sư Nhật tên là Muju (Vô Trú) viết vào cuối thế kỷ 13, và những câu huyện vui của các nhà sư Thiền trích từ nhiều tập sách khác nhau đã được xuất bản ở Nhật trong vòng thế kỷ này.

 
Vì người Ðông phương thích thể hiện hơn là lăng xăng nhiều việc, người khám phá chính mình là người được kính trọng nhất. Một người khám phá chính mình là một người muốn khai mở tâm thức của chính mình như Phật đã làm.
 
Ðây là những câu chuyện kể lại những cuộc khai phá như thế.