Hà Nội 21 cửa ô và Hà Nội 5 cửa ô (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 410 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/08/2010
  • Bình luận:
Vote
864
QA code Hà Nội 21 cửa ô và Hà Nội 5 cửa ô (Tiếng Việt)

 "... Đời nhà Nguyễn, sách Bắc thành dư địa chí soạn hồi đầu thế kỷ XIX cho biết Hà Nội có tới 21 cửa ô. Nhưng đến bây giờ hầu hết mọi người chỉ nghĩ Hà Nội có 5 cửa ô. Hỡi ôi, vật đổi sao dời, từ 21 mà sao sau chỉ còn 5? Và biết đâu đó, đến một ngày, Hà Nội sẽ chẳng còn cửa ô nào nữa…

... Ô Cầu Giấy ra đời từ thời Lý khi kinh thành mở ra về phía tây. Nay vào thế kỉ XXI với chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đang mở rộng hết cỡ Thủ đô về phía tây, tôi thiết nghĩ chúng ta nên xây dựng lại hình ảnh của cái cửa ô này...

... Câu chuyện về những cửa ô đã gợi lại không khí oai hùng của một Hà Nội xưa. Mong lắm Hà Nội cho khôi phục những di tích văn hoá lịch sử này, coi đó như những bài học lịch sử cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau."


ĐẶNG THÂN

Tìm thêm: , Nội, 21, cửa, ô, , , Nội, 5, cửa, ô, (Tiếng, Việt),