Hacker Black Book

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/12/2008
  • Bình luận:
Vote113
4963
QA code Hacker Black Book

Hacker Black Book là bộ sưu tầm một số sách về hack dành cho những bạn ham mê tìm hiểu lĩnh vực này. Các ebook trong Hacker Black Book gồm có:

- Hackers Survival Guide

- Hacking for Dummies 2

- Hacking Into Computer Systems - Beginners

- How to Make Key Generators

- Maximum Security - A Hacker's Guide to Protecting Your Internet Site and Network

Tìm thêm: Hacker, Black, Book,