Hệ Thống RADAR (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nguyễn Hồng Quang
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/10/2011
  • Bình luận:
Vote103
853
QA code Hệ Thống RADAR (Tiếng Việt)
pass: tech24.vn

Backup theo yêu cầu. Các bạn sử dụng MS Powerpoint để đọc.

Radar, hay ra đa, là thuật ngữ viết tắt của RAdio Detection and Ranging (dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến) hay của Radio Angle Detection and Ranging (dò tìm và định vị góc bằng sóng vô tuyến) trong tiếng Anh. Đây là một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay hay mưa.