Hệ thống phát hiện xâm nhập

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 226.35 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: hieupc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/02/2008
  • Bình luận:
Vote103
1936
QA code Hệ thống phát hiện xâm nhập

- Trong phần này, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về IDS bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu. Chúng ta sẽ đề cập đến cả network IDS (nhiều khi được đề cập đến như 1 sniffer) và cả host IDS (Phân tích log, kiểm tra tích hợp, và nhiều thứ khác )
- Nhìn chung, IDSs không tự động cấm các cuộc tấn công hoặc là ngăn chặn những kẻ khai thác 1 cách thành công, tuy nhiên, một sự phát triển mới nhất của IDS đó là hệ thống ngăn chặn xâm nhập (the intrusion prevention systems) đã có để thực hiện nhiều vai trò hơn và có thể ngăn chặn các cuộc tấn công khi nó xảy ra.

Tìm thêm: Hệ, thống, phát, hiện, xâm, nhập,