Hệ thống thông tin quang - vô tuyến (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 /2003 / XP /Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/11/2008
  • Bình luận:
Vote103
1231
QA code Hệ thống thông tin quang - vô tuyến (Tiếng Việt)

Ngày nay truyền hình cáp đã trở nên rất thông dụng. Những tiến bộ trong việc truyền dẫn thông tin đã tạo ra hàng loạt cơ hội cho người sử dụng tiếp cận thông tin nhanh nhất. Hãy cùng tìm hiểu về hệ thống thông tin quang - vô tuyến qua cuốn ebook  này.