Hệ thống tiền tệ quốc tế (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 335 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/10/2011
  • Bình luận:
Vote113
1616
QA code Hệ thống tiền tệ quốc tế (Tiếng Việt)

hoặc

http://mega.1280.com/file/28GE1LAT/

Pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu

Khi nghiên cứu về tài chính và tiền tệ, người nghiên cứu bắt buộc phải tìm hiểu Tài Chính Quốc Tế, hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế là những căn bản trong nghiên cứu tài chính quốc tế, nó cung cấp cho người đọc về hệ thống các công cụ về tài chính quốc tế để các tổ chức, chính quyền thực hiện chuyển dịch và trao đổi tài chính quốc tế. Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế cho ta thấy các công cụ tài chính, các thiết chế, và hệ thống điều chỉnh sự vận động và sử dụng luồng tài chính quốc tế.