Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của Router Cisco

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 800 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/02/2008
  • Bình luận:
Vote103
2315
QA code Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của Router Cisco

Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được các mô hình và cách cấu hình cơ bản cho Router Cisco