Hướng dẫn cơ bản về Simatic Manager Step7 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/09/2012
  • Bình luận:
Vote102
1810
QA code Hướng dẫn cơ bản về Simatic Manager Step7 (Tiếng Việt)

Simatic Step 7 v11 sp2

 

 

Simatic Step7 là gói phần mềm được tích hợp trong khái niệm TIA portal (phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm lập trình cho các hệ thống tự đông hóa và truyền động điện), với các trình soạn thảo như S7-SCL, S7-Graph, LAD, FBD và STL. 

 
Qua ebook các bạn sẽ có được những hướng dẫn cơ bản:
 
1) Kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
 
- Sử dụng phần mềm STEP7 cho phép bạn viết các chương trình điều khiển cho các thiết bị trong một dự án.
- PLC S7 bao gồm một bộ nguồn cung cấp, một bộ điều khiển trung tâm CPU, và các Modules xuất nhập 
- PLC sẽ giám sát và điều khiển các thiết bị thông qua chương trình S7. Việc định địa chỉ các Moules xuất nhập có thể được thực hiện bằng phần mềm. Chương trình sẽ được chuyển xuống CPU bằng cáp giao tiếp
 
2) Các cách xây dựng một Project
 
Để xây dựng một Project trong STEP7 chúng ta có các cách sau:
 
- Khi viết chương trình có nhiều ngỏ vào và gỏ ra , chúng ta nên cấu hình phần cứng trước. Một trong những ưu điểm của STEP7 là có khả năng hiển thị các địa chỉ một cách tưực quan cho người viết chương trình
 
- Với các thứ 2, bạn phải tự ghi nhớ các địa chỉ của từng thiết bị. Và bạn không thể gọi các địa chỉ này nhờ phần mềm STEP7 
 
- Trong việc cấu hình phần cứng, không những chúng ta có thể xác định địa chỉ mà còn có thể thay đổi thuộc tính của các Modules (VD: việc thay đổi địa chỉ MPI của PLC)