Hướng dẫn dùng cellphone (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Nguyễn Trọng Hòa
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
367
QA code Hướng dẫn dùng cellphone (Tiếng Việt)

Ngày nay, cellphone không chỉ phương liện liên lạc, còn công cụ làm việc, giải trí rất hữu ích. Trong ebook này tập hợp những bài viết xoay quanh nhiều chủ đề: sử dụng cellphone, hướng dẫn mua sắm, thông tin về những cellphone hiện , cả những mặt trái khi chúng ta lạm dụng công cụ này.