Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 523 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/06/2011
  • Bình luận:
Vote101
829
QA code Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tiếng Việt)

Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sữa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Dảng Cộng Sản Việt Nam.

Sách do trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Tư Tưởng – văn Hóa trước đây tổ chức biên soạn và nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản. Sách được trình bày dưới dạng Hỏi – Đáp, nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn Lịch Sử đảng Cộng sản Việt Nam.