Hướng dẫn sử dụng Power Wolrd Simulator 14 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 783 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đỗ Đức Luyện
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/04/2009
  • Bình luận:
Vote102
810
QA code Hướng dẫn sử dụng Power Wolrd Simulator 14 (Tiếng Việt)

Power Wolrd Simulator 14 là chương trình giả lập hệ thống điện. Bản Educational cho sinh viên cho phép giải 12 nút. Ebook này làm dựa trên tài liệu của đại học Cyprus.