Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 - 2007 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 46 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/07/2008
  • Bình luận:
Vote141
17511
QA code Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 - 2007 (Tiếng Việt)

eBook này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc chuẩn bị thực hiện một slideshow đầy ấn tượng trước khách hàng hay ban giám khảo bằng PowerPoint