Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon và Nikon (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 57.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/11/2012
  • Bình luận:
Vote102
2583
QA code Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon và Nikon (Tiếng Việt)

Bộ sưu tầm các tài liệu hướng dẫn sử dụng các máy ảnh phổ biến của hai hãng Canon và Nikon

 

Danh sách:

 

---Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 350D

---Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 400D

---Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 550D

---Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 20D

---Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 40D (30D và 50D cũng có thể dùng chung ebook này vì chức năng khá tương tự nhau)

---Hướng dẫn sử dụng Canon G7

---Hướng dẫn sử dụng Canon G9 Phần 1

---Hướng dẫn sử dụng Canon G9 Phần 2

---Hướng dẫn sử dụng Canon G10

---Hướng dẫn sử dụng Canon G11

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 100IS 

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 60-65

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 800-850IS

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 860IS

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 900IS

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 900TI

---Hướng dẫn sử dụng Canon IXUS 960IS

---Hướng dẫn sử dụng Canon A450-A460

---Hướng dẫn sử dụng Nikon D3 

---Hướng dẫn sử dụng Nikon D200

---Hướng dẫn sử dụng Nikon D80 

---Hướng dẫn sử dụng Nikon D90 

---Hướng dẫn sử dụng Nikon D3100

---Hướng dẫn sử dụng Flash Nikon SB 800