Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị Chiến lược (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 992 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/11/2009
  • Bình luận:
Vote103
1780
QA code Hướng dẫn xây dựng ma trận trong quản trị Chiến lược (Tiếng Việt)

Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới sẽ ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy phải phân tích đối thủ tiềm ẩn để đánh giá những nguy cơ đó mà họ tạo ra. Một trong các công cụ đó là việc lập một số ma trân cơ bản