IQ Puzzles - Luyện trí thông minh

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/03/2009
  • Bình luận:
Vote105
3651
QA code IQ Puzzles - Luyện trí thông minh
http://mega.1280.com/file/P1U3P8/


Bạn đã biết tới các trò chơi kiểm tra IQ - tìm hình ở ô trống như ở "Đường lên đỉnh Olympia". Ebook này sẽ đưa ra một loạt các hình để bạn kiểm tra và luyện IQ

Tìm thêm: IQ, Puzzles, -, Luyện, trí, thông, minh, ,