International Economics: Theory and Policy (9th Edition)

  • Bản quyền:
  • Version: (9th Edition)
  • Kích thước: 8.07 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 16/04/2014
Vote
216
QA code International Economics: Theory and Policy

Link Download: http://www.fshare.vn/file/TH6HT092DT/

Pass Download: tech24.vn

Download ebook International Economics Theory and Policy; tải ebook International Economics Theory and Policy - Đoạt giải Nobel kinh tế Paul Krugman, nhà nghiên cứu nổi tiếng Maurice Obstfeld thiết lập các tiêu chuẩn cho các khóa học Kinh tế quốc tế trên toàn thế giới. Kinh tế quốc tế: Lý thuyết và chính sách là cuốn sách đã được chứng minh trong đó mỗi một nửa của cuốn sách đều có phầndẫn đầu với phần giới thiệu trực quan để lý thuyết và sau đó là các ứng dụng chính sách quan trọng.

 

ebook International Economics Theory and Policy; tai lieu International Economics Theory and Policy; bai giang International Economics Theory and Policy; sach International Economics Theory and Policy