Internet Denial of Service : Attack and Defense Mechanisms

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/10/2008
  • Bình luận:
Vote100
1110
QA code Internet Denial of Service : Attack and Defense Mechanisms
Vấn đề bảo mật luôn là quan tâm hàng đầu của các quản trị viên. Vụ tấn công bằng DDOS vừa qua vào các website ở Việt Nam, trong đó có cả bkav cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một cuốn sách rất hay giúp bạn nâng cao khả năng quản trị của mình.