Khoa học giao tiếp (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đại học Mở TP.HCM
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/06/2010
  • Bình luận:
Vote106
9042
QA code Khoa học giao tiếp (Tiếng Việt)

Môn học cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung, và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng  đồng nói riêng. Môn học cũng đề cập đến các kỹ năng và sự vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành công tác xã hội cá nhân, nhóm và phát triển cộng đồng. 
 
Thông qua môn học này, bạn sẽ nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của truyền thông và giao tiếp, đồng thời đạt được một số kỹ năng nhằm giúp truyền thông và giao tiếp đạt hiệu quả trong các hoạt  động xã hội và thực thi nghề nghiệp. Điều cơ bản là qua môn học bạn có thể tự đánh giá bản thân để tự khám phá về mình trước khi học trở thành một nhân viên xã hội, một nhà xã hội học chuyên nghiệp để có thể hiểu và hỗ trợ được cá nhân, nhóm và cộng đồng trong công tác phát triển.

 

Mục lục:


Bài 1. Giao tiếp và truyền thông .
Bài 2. Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi giao tiếp
Bài 3. Các nhu cầu cơ bản của con người
Bài 4. Khái niệm bản thân .
Bài 5. Giao tiếp không lời .
Bài 6. Giao tiếp có lời .
Bài 7. Các kỹ năng trong giao tiếp
Bài 8. Năng động nhóm
Bài 9. Lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo trong nhóm nhỏ

Một số câu hỏi ôn tập

Tìm thêm: Khoa, học, giao, tiếp, (Tiếng, Việt),