Kiến trúc và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: UDS ebook
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/09/2008
  • Bình luận:
Vote102
2655
QA code Kiến trúc và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (Tiếng Việt)
Oracle là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh nhất hiện nay. Các phiên bản mới được đưa ra nhằm tăng tính hiệu quả, mềm dẻo và linh hoạt trong việc quản lý. Ebook này đề cập tới phiên bản Oracle 9i - một phiên bản rất đáng quan tâm.