Kinh nghiệm học tiếng Anh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/10/2008
  • Bình luận:
Vote107
6753
QA code Kinh nghiệm học tiếng Anh (Tiếng Việt)
Tiếng Anh cũng như các thứ tiếng khác gồm rất nhiều các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết mà chưa kể tới tiếng chuyên ngành.  Để đạt được mức hoàn hảo là rất khó khăn. Bộ ebook này gồm 2 cuốn về những kinh nghiệm học tiếng Anh được tổng hợp từ nhiều nguồn. Chỉ cần có phương pháp, bạn sẽ học rất tốt.