Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 736 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/08/2011
  • Bình luận:
Vote101
2664
QA code Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (Tiếng Việt)

Slide tổng quan về giao tiếp trong kinh doanh. Giao tiếp trong kinh doanh là quá trình và hoạt động thiết lập, chuyển tải, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa người với người trong kinh doanh.