Lập trình C trên Windows (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/10/2008
  • Bình luận:
Vote109
3409
QA code Lập trình C trên Windows (Tiếng Việt)

Trích:

"Để lập trình trên Microsoft Windows®, chúng ta cần nắm được các đặc điểm cơ bản nhất của hệ điều hành này. Chương này sẽ giới thiệu khái quát các đặc điểm hệ điều hành Microsoft Windows, các vấn đề liên quan đến lập trình bằng ngôn ngữ C, đồng thời đưa ra một chương trình mẫu làm sườn cho các chương trình được viết sau này.


Trong phần đầu, chúng ta tìm hiểu sơ lược lịch sử phát triển của hệ điều hành Microsoft Windows® và những đặc điểm nền tảng của Windows.


Phần tiếp theo sẽ trình bày những khái niệm và yêu cầu căn bản của việc lập trình C trên Windows. Ngoài ra, phần này cũng giới thiệu các cơ chế và các công cụ mà hệ điều hành cung cấp cho người lập trình hay người phát triển các ứng dụng trên Windows.
Cuối chương là phần xây dựng một chương trình đơn giản nhất trên Windows. Chương trình này được xem như là khuôn mẫu của một chương trình ứng dụng điển hình, và hầu hết các đoạn chương trình được viết minh họa trong sách đều lấy chương trình này làm khung sườn để phát triển cho phù hợp với từng yêu cầu. Thêm vào đó, một số kiểu dữ liệu mới được định nghĩa trên Windows và những qui ước về cách đặt tên biến cũng được giới thiệu trong phần này."


Phần chi tiết và chuyên sâu hơn của việc lập trình bằng ngôn ngữ C trên môi trường Windows sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo.
 

Tìm thêm: Lập, trình, C, trên, Windows, (Tiếng, Việt),