Lập trình hướng đối tượng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/11/2008
  • Bình luận:
Vote
3170
QA code Lập trình hướng đối tượng (Tiếng Việt)

Đây là slide giáo trình CNTT về lập trình hướng đối tượng. Slide đề cập tới các kiến thức cơ bản của các ngôn ngữ lập trình. Bên cạnh đó , slide đưa ra một số lời khuyên giúp học tốt lập trình và giới thiệu một số cuốn sách tiếng Anh hay để bạn tự học.