Lập trình openGL với thư viện AXU (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 113 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/11/2008
  • Bình luận:
Vote110
1731
QA code Lập trình openGL với thư viện AXU (Tiếng Việt)

Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D. Đây là một ebook đi sâu về công nghệ thông tin dành cho các bạn đã biết qua về OpenGL. Kiến thức trong ebook cũng là những bài học đầu tiên nếu bạn muốn học đồ họa với OpenGL.