Linh Hồn Tượng Đá (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 212.5 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Hoài Mỹ
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/07/2013
  • Bình luận:
Vote102
101
QA code  Linh Hồn Tượng Đá (Tiếng Việt)

 - Mày cũng chịu à? - Sức mấy mà không! Tại ổng xem học bạ thấy tao bết về Việt văn và Sinh ngữ, la tao một trận tơi bời. Ổng bảo theo ban C mà kém hai môn này thì kể như cầm chắc cái rớt. Tao cũng lo thí mồ nhưng ghét loại học “kèm trẻ em tại gia”!

- Sao mày không xin học lớp luyện thi?

- Rồi, nhưng ông bô bác bỏ thẳng tay, cho rằng học đông người khó tấn tới … Phải chi tao cũng khá như mày!

- Mỗi đứa có một năng khiếu riêng chứ, như mày đở hơn tao về môn toán.

- Cái đó thì ăn nhậu gì tới ban C!

- Đừng khinh môn phụ mà rớt cái đụi! - Học với thi cử chán quá hả mày!