[Luận văn] Truy cập cơ sở dữ liệu qua Web (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 634 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 /2003 / XP /Vista
  • Nhà phát hành: updatesofts
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/11/2008
  • Bình luận:
Vote101
2667
QA code [Luận văn] Truy cập cơ sở dữ liệu qua Web (Tiếng Việt)

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, có rất nhiều cách để trao đổi thông tin như FTP, Email, TELNET, RLOGIN, GOPHER...Nhưng phổ biến nhất vẫn là WWW - World wide web. Luận văn đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu dịch vụ World Wide Web trên mạng, và đặc biệt là tìm hiểu phương pháp khai thác CSDL thông qua Web.