Luật Xây dựng và 24 văn bản hướng dẫn hiện hành (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/09/2008
  • Bình luận:
Vote100
1122
QA code Luật Xây dựng và 24 văn bản hướng dẫn hiện hành (Tiếng Việt)

Tài liệu này nhằm tập hợp và hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng: Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật bao gồm 04 Nghị định, 11 Thông tư, 05 Quyết định, 02 Hướng dẫn và 01 Chỉ thị có liên quan.

Mong rằng nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định hiện hành trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nguồn tài liệu:

+ Website của Chính phủ

+ Website của Bộ Xây dựng

+ Website của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh