Luyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 10 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/08/2012
  • Bình luận:
Vote105
5416
QA code Luyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng (Tiếng Việt)

Một tài liệu hữu ích giúp bạn dịch tiếng Anh chuẩn hơn. Tài liệu gồm các mẫu câu thường gặp trong quá trình dịch thuật và các bài tập mẫu giúp bạn "học đi đôi với hành"