Lý thuyết Oracle

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 28.34 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/05/2008
  • Bình luận:
Vote101
1526
QA code Lý thuyết Oracle

Ebook này đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quát hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài ra bạn sẽ biết được rõ các ưu điểm cũng như tổng quan về lập trình Oracle.

Tìm thêm: , thuyết, Oracle,