Microsoft Office Specialist 2013 - Trọn bộ sách học chứng chỉ MOS

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 50.2 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành: Microsoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 01/08/2014
  • Bình luận:
Vote
198
QA code Microsoft Office Specialist 2013

Link Download: http://www.fshare.vn/file/TYHTSBWVDT/

Pass Download: tech24.vn

Download ebook Microsoft Office Specialist 2013; tải Microsoft Office Specialist 2013 - MOS: Microsoft Office Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.

Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và được được Việt hóa bài thi, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam. MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.

Các cấp độ của chứng chỉ MOS
Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
Master:  Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.


sach Microsoft Office Specialist 2013; ebook Microsoft Office Specialist 2013; tai lieu Microsoft Office Specialist 2013; chung chi Microsoft Office Specialist 2013