Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 682 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/09/2008
  • Bình luận:
Vote106
2863
QA code Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng

Tác giả Dale Canegie đã rất quen thuộc với mỗi chúng ta cùng các tác phẩm Đắc Nhân Tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống....

Nghệ thuật để diễn thuyết trước công chúng cũng là một trong những sách rất đáng để bạn quan tâm. Bạn sẽ biết cách nói để mọi người dễ nghe, dễ hiểu và đặc biệt là đồng cảm nhất.