Những khám phá khoa học (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 90 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/09/2008
  • Bình luận:
Vote102
743
QA code Những khám phá khoa học (Tiếng Việt)
http://mega.1280.com/file/TUPI11YT/
pass: tech24.vn
Khoa học đã có những đóng góp rất lớn và trở thành một phần trong cuộc sống ngày nay của mỗi chúng ta. Hãy cùng nhìn lại những khám phá khoa học thú vị và tác dụng cũng như ảnh hưởng của những phát hiện này.