Những phương thức huy động tiền khi khởi nghiệp (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 150 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/07/2008
  • Bình luận:
Vote102
1109
QA code Những phương thức huy động tiền khi khởi nghiệp (Tiếng Việt)

Tiếp cận nguồn vốn là điều cần thiết đối với cả những doanh nghiệp mới ra đời và đang hoạt động. Vậy những doanh nhân khi khởi nghiệp có thể tìm kiếm vốn ở đâu? Có rất nhiều nguồn – với khả năng tiếp cận tốt – hơn là chúng ta tưởng.