Những vấn đề cơ bản cho người mới chụp ảnh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 27 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Tập hợp các bài viết của Xuân Vinh - VNphoto
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/03/2009
  • Bình luận:
Vote102
3458
QA code Những vấn đề cơ bản cho người mới chụp ảnh (Tiếng Việt)

Mọi người còn nhớ lúc mới cầm máy ảnh chứ ? Chắc chắn một điều là đa số chúng ta ai cũng phải lúng túng trong vấn đề này. Đó là phải chụp như thế nào đây ? Ngay những điều chỉnh căn bản cũng đủ để bạn mất rất nhiều thời gian. Ebook này sẽ giúp bạn tránh điều đó.