PHP and Smarty on Large-Scale Web Development (2007)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 246.65 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 14/02/2008
  • Bình luận:
Vote100
1157
QA code PHP and Smarty on Large-Scale Web Development (2007)

Sách gồm có 6 chương, giới thiệu với bạn các bước sử dụng PHP kết hợp Smarty rất chi tiết.